Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do naszej korespondencji w temacie ubezpieczenia uczniów
Waszej szkoły, przesyłam Państwu w załączeniu oferty w 6 wariantach
dla Waszej Placówki Oświatowej.

Dodatkowo załączam Państwu Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU),
Tabele uszczerbków na zdrowiu oraz nasz list przewodni z metryką i
postanowieniami dodatkowymi.

Ubezpieczenie ważne jest 24 godziny na dobę na terenie całego
świata, z pewnymi wyłączeniami (poniżej) które wypłacane są na
terytorium RP.

        * Pobyt w szpitalu na skutek choroby i NNW (na terenie Polski)
        * Koszty leczenia na terytorium RP (koszty poniesione na terenie
Polski)
        * Assiatence na terytorium RP
        * Operacje (na terytorium Polski)

Nie oznacza to jednak że nie ma tych świadczeń w odszkodowaniu.
Ponieważ jeżeli wypadek nastąpi poza RP i ubezpieczony będzie
leżał w szpitalu w Polce, to będzie miał wypłacone za pobyt w
szpitalu i zwrot kosztów leczenia poniesionych w Polsce

  Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkoły w
wybranym przez siebie wariancie. Zazwyczaj szkoły wybierają jeden lub
dwa warianty ubezpieczenia z różnymi składkami i sumami
ubezpieczenia.

Standardowo w ubezpieczeniu możemy zwolnic z opłaty składki 10%
uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub jeżeli w szkole
2 lub 3 rodzeństwa wtedy można zrobić tak że 3 rodzeństwo nie
płaci składki i wchodzi do ubezpieczenia jako zwolnione z opłaty
składki i ma ubezpieczenie ważne również 24 godziny na dobę na
terenie całego świata.

Jeżeli wybierzecie Państwo naszą ofertę, to polisa będzie
wystawiona od dnia 01.09.2019 do 31.08.2020. dzieci do ubezpieczenia
będą przystępowały na liście z podpisami rodziców tak jak to jest
w każdym TU.

Po wystawieniu wstępnej polisy wysyłamy Państwu listy wraz z OWU
ubezpieczenia do każdego rodzica. Po ustaleniu ostatecznej liczby
dzieci przystępujących do ubezpieczenia wystawiamy aneks z ostateczną
liczbą dzieci (na koniec października) i do końca 10.2019 szkoła
musi zapłacić składkę za dzieci ubezpieczone.

Następnie każdemu dziecku wysyłamy certyfikat ubezpieczenia waz z
informacjami jak można zgłosić wniosek o wypłatę odszkodowania.

Największymi Atutami naszego ubezpieczenia poza niskimi składkami i
wysokimi Sumami Ubezpieczenia tak jak napisaliśmy w liście przewodnim
są:

1. BRAK ZWYŻKI SKŁADKI za wyczynowe uprawianie sportów

2. Wypłata świadczenia za zdiagnozowanie BORELIOZY

3. Pełna tabela uszczerbków na zdrowiu

4. Zwrot kosztów LECZENIA w następstwie nieszczęśliwego wypadku

5. Wypłata świadczenia ZA ZNISZCZONE OKULARY podczas zajęć
lekcyjnych

6. Pobyt w szpitalu w skutek NNW płacony od 1 dnia 50 ZŁ (minimum 3
dni – 2 doby)

7. Pobyt w szpitalu w skutek choroby płacony od 2 dnia 50 ZŁ (minimum
3 dni – 2 doby)

8. Świadczenie z tytułu USZKODZEŃ CIAŁA (jeżeli nie będzie
orzeczony uszczerbek na zdrowiu)

9. ŚMIERĆ RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

10. Oraz wile innych świadczeń, które przedstawiamy w załączonej
ofercie

PRZY WARIANCIE MINIMUM ZA 45 ZŁ. W PAKIECIE MOŻEMY PAŃSTWU
ZAPROPONOWAĆ  WARIANT ,,H”   GRATIS!

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji telefonicznej. Myślę że
zależy Państwu na bardzo dobrym ubezpieczeniu swoich dzieci i
wybierzecie bardzo dobry zakres ubezpieczenia. W szkole może
funkcjonować kilka wariantów ubezpieczenia.

Z poważaniem

Stanisław Mikołajczyk
Dyrektor ds. Sprzedaży
Centrum polis Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 75 62-510 Konin
Tel.: 63 220 20 30, Kom: 725 314 848
Email: ubezpieczenia02@centrumpolis.pl