SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

TERMIN:           04.04.2018 r. (środa), godz. 12:40

Cele konkursu:

  • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych, ich kultury, tradycji, geografii itp.
  • Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
  • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, TV).
  • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

Regulamin

  • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VII.
  • Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie i Australii (historia tych krajów, ich kultura, polityka, zwyczaje, geografia, święta, ciekawostki).
  • Konkurs ma charakter testu pisemnego, składającego się z zadań zamkniętych oraz zadań otwartych, na którego wypełnienie uczniowie mają 50 min.
  • Przykładowe pytania i informacje na temat krajów anglojęzycznych znajdują się na stronie internetowej szkoły.
  • Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki, a laureaci oceny celujące z języka angielskiego, jak również nagrody rzeczowe.

Organizator: nauczyciel języka angielskiego