Bezpieczne dziecko w sieci

Bezpieczne dziecko w sieci,  to odpowiedzialny i spokojny rodzic……..

Zakładka Technikoludka to miejsce dla wszystkich zainteresowanych osób, nie tylko rodziców naszych przedszkolaków, w którym będzie można znaleźć ciekawe informacje na temat nowoczesnych technologii, artykuły związane z tym tematem a także przydatne linki do stron internetowych. Kącik powstał w wyniku realizacji zadań projektu  – „Technikoludek – czyli przedszkolak w świecie technologii”, i jest odpowiedzią na priorytety MEN na 2020/21 r.

Nie trudno zauważyć, że z Internetu korzystają obecnie coraz młodsze dzieci. Obecna sytuacja sprawiła, że umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz korzystanie z zasobów Internetowych dotyka coraz młodsze dzieci.Warto zauważyć, że sam w sobie Internet jest pomocnym narzędziem umożliwiającym łatwą komunikację czy też jest pomocny do nauki, rozwijania zainteresowań oraz zapewnia swego rodzaju rozrywkę. Należy jednak pamiętać, że z Internetem związane jest wiele niebezpieczeństw.

Oprócz pożytecznych treści można natrafić na te szkodliwe jak np .pornografia, treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, śmierć lub nawołujące do nietolerancji. Dlatego bardzo jest nauka bezpiecznego surfowania oraz uchronienie najmłodszych przed zagrożeniami. 

W poniższym padlecie zostały zawarte Wszelkie przydatne Linki związane z  bezpieczeństwem najmłodszych użytkowników w sieci oraz zbiór ciekawych stron internetowych. Zachęcamy do korzystania.

https://padlet.com/wolaprzedszkolaki/BezpiecznyInternet