Konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce.

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Nauczyciele – realizatorzy prowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

  1. Apteczka skarbówjak leczyć rany duszy?
  2. Optymizmmyśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźńokazuj miłość i przyjaźń!
  4. Kreatywnośćucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  5. Wytrwałość nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  6. Zdrowie fizycznedbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  7. Szczerośćnie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
  8. Życzliwośćpróbuj zrozumieć i wspierać innych!
  9. Wdzięcznośćokazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  10. Marzeniawyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl

 Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało dla Państwa  filmik w ramach  cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu.
Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy przygotowane w ramach cyklu “CRL uczy rodziców” dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

Pomoc pedagogiczna


Placówki pomocowe dla dzieci i rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów
17 859 48 23

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01
e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
36 – 051 Górno, ul. Rzeszowska 5 (pawilon nr 7)
tel. (17) 859-48-23 w. 6
tel. 518 -736 – 839
tel. 885 – 696 – 640 (interwencyjny)
www.oikgorno.republika.pl
oik.gorno@poczta.fm
oik@powiat.rzeszow.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów
woj. podkarpackie
tel/fax 017-852-81-30
e-mail: sekretariat@ppp1-rzeszow.edu.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
36 – 016 Chmielnik 50
tel. 17 22 96 603, 17 23 04 062
fax. 17 23 04 061
e – mail: gops@gops.chmielnik.pl

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
Rzecznik Praw Dziecka – 800 12 12 12
Rzecznik Praw Obywatelskich – 800 676 676


Warto przeczytać: