REGULAMIN BIBLIOTEKI 
przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na okres miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
 4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają czytelnikom dostęp do jej zbiorów podczas przerw, zajęć lekcyjnych, przed lub po ich zakończeniu (godziny otwarcia ustalane są  corocznie przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza). Biblioteka jest miejscem, gdzie uczeń ma prawo przebywać w godzinach jej pracy, przygotowując się do zajęć i uzyskać w tym zakresie fachową pomoc od bibliotekarza.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 7. Uczeń, który zniszczy lub zgubi książkę z biblioteki musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej cenie rynkowej książki zagubionej.
 8. Uczeń może zwrócić się do bibliotekarza o informację dotyczącą książek lub danego tematu.
 9. Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków.
 10. Czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich. (Nie uwzględnia się uczniów kończących szkołę i odchodzącym ze szkoły.)
 11. Biblioteka szkolna współpracuje z Biblioteką Publiczną w Woli Rafałowskiej.
 12. Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem wypożyczalni i stosować się do jego zaleceń.

Procedury udostępniania i użytkowania darmowych podręczników wraz z materiałami edukacyjnymi są załącznikiem do niniejszego Regulaminu biblioteki.