Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 Przewodniczący: p. Ewelina Witowska
Zastępca przewodniczącego: p. Anna Pondel
Skarbnik: p. Iwona Kisała
Sekretarz: p. Joanna Szydełko

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 serdecznie zaprasza Rodziców do współpracy!