1. Oświadczenie o dochodach rodziny    
  2. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku  
  3. Wniosek o przyznanie dofinansowania do pracowniczych wczasów "pod gruszą"  
  4. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci  
  5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej  
  6. Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS  
  7. Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych z ZFŚS  
  8. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS  
  9. Umowa w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych