Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

  • 2 – 3 listopada 2023 r.
  • 2 maja 2024 r.
  • 31 maja 2024 r.
  • 14 – 16 maja 2024 r.
  • 14 czerwca 2024 r.

Dni wolne w oddziale przedszkolnym

  • 05 – 09.02.2024 r. ferie zimowe
  • 14 – 16.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty
  • 14.06.2024 r.
  • 01 – 31.08.2024 r. przerwa wakacyjna