Edukacja wczesnoszkolna
Wymagania edukacyjne dla klasy 1
Wymagania edukacyjne dla klasy 2
Wymagania edukacyjne dla klasy 3

J. polski
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 5
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 7

Język angielski
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 5
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 6
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 7
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 8

Język niemiecki
Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 7

Historia, historia i społeczeństwo
Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 4-7

Matematyka
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 8

Biologia
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8

Chemia
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 8

Geografia
Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7

Fizyka
Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 i 8

Przyroda
Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4
Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5
Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 6

Informatyka, zajęcia komputerowe
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klasy 2
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klasy 3
Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 4
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klasy 5
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klasy 6
Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 7
Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 8

Technika, zajęcia techniczne
Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy 4
Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 5
Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 6

Plastyka
Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas 4-6
Wymagania edukacyjne z plastyki dla klasy 7

Wychowanie fizyczne
Wymagania edukacyjne z wf dla klasy 4-8

Praca nauczycieli z uczniami z dysleksją i dysgrafią