1. Otwierasz serce, podajesz rękę
Tak Twoja szkoła uczy Cię żyć.
Patron na drogę zostawia naukę,
Której trzeba wiernym być.

Ref. Jak orzeł nad graniami w życie wzleć
I zapamiętaj w życiu najważniejsze być niż mieć /2x

2. Musicie ducha hartować i wznosić
By móc jak orły przelatywać
Nad granicami naszej Ojczyzny
Której trzeba wiernym być.

Ref. Jak orzeł …