Terapia ręki, czy też „zajęcia dodatkowe, to nie jest, wbrew krążącej opinii, rysowaniem szlaczków aż do skutku. Zajęcia Terapii ręki mają na celu wzmocnienie mięśni posturalnych ciała oraz obręczy barkowej, wspomożenie czucia dłoni i palców, wyrobienie schematu dłoni, świadomości oraz ruchu poszczególnych palców, pracę nad siłą, zręcznością, płynnością ruchów oraz sprawnością dłoni i palców.

Dzięki odpowiednim aktywnością pracuje się w obszarach koordynacji wzrokowo-ruchowej, praksji (precyzyjne planowanie ruchu), koordynacji obustronnej rąk,  przekraczania środkowej linii ciała (sprzyja wzmocnieniu integracji półkul mózgowych), ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej, wydłużenia czasu koncentracji, wytrwałości i cierpliwości.

Terapia ręki powinna być wskazana już od najmłodszych lat a zwłaszcza gdy zauważymy, że dziecko ma problem:

  • ze wzmożoną męczliwością przy pisaniu,
  • z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej,
  • z nieprawidłowym chwytem pisarskim,
  • nielubiącym rysowania, kolorowania, lepienia czy innych prac manualnych, ale także tym, których wytwory, pomimo wielu ćwiczeń i doświadczeń, odbiegają od poziomu prezentowanego przez rówieśników.

Każde z zajęć składa się z trzech głównych bloków,

  • ćwiczenia sprawności ruchowej – motoryka duża (nacisk na wzmocnienie mięśni posturalnych ciała oraz obręczy barkowej, co jest niezbędne do prawidłowej postawy w czasie pisania oraz niwelowania nadmiernej męczliwości),
  • ćwiczeń manualnych wspomagających precyzyjne ruchy rąk, dłoni i palców – motoryka mała,
  • praca plastyczna / ćwiczenia grafomotoryczne / gra lub zabawa z obszaru funkcji ruchowych, czuciowych, koordynacji oko-ręka, praksji, wydłużenia czasu koncentracji, wytrwałości i cierpliwości.

W trakcie zajęć wykorzystuję wiele różnorodnych pomocy edukacyjnych, zarówno do ćwiczeń motoryki dużej jak i małej. Proponuję różnorodne aktywności, ciekawe techniki i prace plastyczne. Ważny jest także terapeutyczny aspekt spotkań, wzmacnianie wiary dzieci we własne siły, wzmacnianie poczucia sprawstwa i ćwiczenie samodzielności.

Rodzicom dzieci uczestniczących w zajęciach na bieżąco przekazuję informacje o zaobserwowanych w trakcie zajęć trudnościach oraz mocnych stronach dziecka, służę także wskazówkami, jak mogą na co dzień wspierać obszary związane z grafomotoryką.

No Images found.