Nauczyciele – wychowawcy świetlicy: mgr Ewa Chwajta, mgr Agnieszka Lenart, mgr Paweł Baran

Podstawy funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Ustawa o Systemie Oświaty, art. 67 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Szczegółową regulację prawną w zakresie funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624, z późn. zm., załącznik nr 2) – Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej. Szczegółowe warunki funkcjonowania świetlicy szkolnej w środowisku lokalnym (cele, zadania, warunki, godziny funkcjonowania, organizacja grup wychowawczych itp.) określa Statut Szkoły oraz Regulamin pracy świetlicy.
Do świetlicy przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci klas 1-3 objęte dowożeniem


Regulamin świetlicy
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ->, ->
Wzór upoważnienia odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej


„Mądra szkoła czyta dzieciom” to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, tym razem adresowana do szkół. Jej celem jest zachęcenie szkół do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć. Szkolna biblioteka postanowiła, w ramach zajęć świetlicowych, realizować tę akcję. W każdy dzień rozpoczynamy zajęcia świetlicowe od czytania wybranej lektury 🙂

 

No Images found.