Dyrektor
mgr Halina Drążek

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Pondel, wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Marzena Stec wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Agnieszka Lenart, wychowawca klasy I
mgr Ewa Smyczek, wychowawca klasy II
mgr Jolanta Wójcik, wychowawca klasy III

Nauczyciel wspomagający
mgr Barbara Jamróz
mgr Aleksandra Stala
mgr Renata Rzeźnik-Kawka

Religia
ks. mgr Jerzy Rusin
ks. mgr Rafał Tęcza

Język polski
mgr Agata Litwin-Ślemp
mgr Dominika Kłyż

Język angielski
mgr Anna Wołkowicz

Język niemiecki
mgr Marzena Stec

Historia, historia i społeczeństwo
mgr Ewa Chwajta

Matematyka
mgr Magdalena Bąk-Maruszak
mgr Paweł Baran

Biologia
mgr Paulina Pelc

Geografia
mgr Ewa Chwajta

Chemia
mgr Paweł Baran

Fizyka
mgr Agnieszka Koszela

Przyroda
mgr Paulina Pelc

Informatyka
mgr Magdalena Bąk-Maruszak
mgr inż. Agnieszka Czarnik

Technika
mgr inż. Agnieszka Czarnik

Muzyka
mgr Katarzyna Ostrowska-Bukała

Plastyka
mgr Katarzyna Ostrowska-Bukała
mgr Ewa Smyczek

Wychowanie fizyczne
mgr Anna Charlińska-Błaszczak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Koszela

Opieka świetlicowa 
mgr Magdalena Bąk-Maruszak
mgr Paweł Baran
mgr Ewa Chwajta
mgr Agnieszka Lenart
mgr Dominika Kłyż

Pedagog
mgr Renata Rzeźnik-Kawka

Doradztwo zawodowe
mgr Agata Litwin-Ślemp