Sprzątające:

Elżbieta Gwizdała
Alicja Nizioł

Konserwator: 

Piotr Gwizdała