Warto służyć każdemu człowiekowi
I dla każdego warto się poświęcić.
Stefan Kardynał Wyszyński

Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) nazwany przez papieża Jana Pawła II Prymasem Tysiąclecia to postać niepospolita i charyzmatyczna, która zapewne niedługo dołączy do grona świętych.
Już za życia określany mężem stanu, przywódcą duchowym narodu, dał wszystkim rodakom wyraźny, bo osobisty przykład, że w nowo budowanej powojennej rzeczywistości są wartości, których niezależnie od systemu politycznego zaprzepaścić nie wolno. Jedną z nich jest prawda i wychowanie w prawdzie.

Wspominamy o niej w przededniu uroczystego nadania JEGO IMIENIA naszej szkole, jako wartości – w wychowaniu dzieci – podstawowej. Dlatego też odwołujemy się do niej określając najistotniejsze cele wychowawcze, jakie przed sobą stawiamy, także dla misji szkoły ta wartość ma znacznie nadrzędne i priorytetowe.
Bogactwo myśli, otwartość na ludzkie potrzeby, troska o przyszłość ojczyzny i młodego pokolenia Polaków w dużym stopniu wpłynęły na to, że Rada Pedagogiczna uznała tę wybitną postać za godną patrona Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej. Nie bez znaczenia był także fakt, że to w tej części Polski, gdzie żyjemy i mieszkamy, był więziony Prymas Polski. Tutaj dał też kolejne świadectwo wiary, nadziei, miłości, prawdy i patriotyzmu.

To w Komańczy właśnie powstaje tekst Ślubów Jasnogórskich oraz koncepcja Wielkiej Nowenny Tysiąclecia.
Pod kierownictwem dyrektora szkoły opracowano i przyjęto na radzie pedagogicznej w styczniu br. Harmonogram działań przygotowujących szkołę “na przyjęcie patrona” w październiku br.
Jesteśmy wraz z patronem przekonani, że w procesie wychowania warto się kierować miłością, bo “świtu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc niż zimnej stali”

Kalendarium życia Prymasa Wyszyńskiego
3.08.1901 –  W rodzinie Julianny i Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli w Ziemi Nurskiej przychodzi na świat STEFAN.
31.10.1910 – Śmierć Julianny Wyszyńskiej – matki Stefana.
1920 – Wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
3.08.1924 – Otrzymuje święcenia kapłańskie.
1925 – Rozpoczyna studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i sekcji społeczno-ekonomicznej.

1929 – Uzyskuje doktorat z prawa kanonicznego na podstawie rozprawy “Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”.
1945 – Mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
12.05.1946 – Otrzymuje na Jasnej Górze sakrę biskupią i obejmuje diecezje lubelską.
12.11.1946 – Mianowany przez Piusa XII arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim. Objęcie rządów prymasowskich odbyło się w Gnieźnie 2 lutego 1949r., a w Warszawie 6 lutego 1949 r.
1952 – Papież Pius XII nadaje Prymasowi Polski godność kardynalską. Wprowadzenie do Kolegium Kardynalskiego odbyło się 12 stycznia 1935 r. Władze państwowe PRL nie wyrażają, zgody na wyjazd do Rzymu.
25.09.1952-28.X.1956 – Prymas w więzieniu.
– Rywałd Królewski do 12 października1953 r.,
– Stoczek Warmiński do 6 października 1954 r.,
– Prudnik Śląski do 27 października 1955 r.,
– Komańcza do 28 października 1956 r.,

Prymas wraca do Warszawy.
16.05.1956 – Jasnogórskie Śluby Narodu złożone przez biskupa Klepacza, a ułożone przez Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy.
1962 -1965 – Uczestniczy w pracach Soboru Watykańskiego II.
3.05.1966 – Wygłasza na Jasnej Górze powitanie jako Legat Pawła VI, (którego władze PRL nie wpuściły do Polski). Składa Akt Oddania Polski w macierzystą niewolę Bogurodzicy, nakłada nowe milenijne korony na Cudowny Obraz Jasnogórski.
1978 – Uczestniczy w konklawe, podczas którego wybrano kard. Karola Wojtyłę na Papieża.
2-10.06.1979 – Towarzyszy Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymki do Ojczyzny.
28.05.1981 godz. 4.40 – W Domu Arcybiskupów Warszawskich umiera Prymas Polski.
31.05.1981 – Msza św. pogrzebowa na Placu Zwycięstwa. Po Mszy św. trumnę ze zmarłym Prymasem przeniesiono do katedry warszawskiej i złożono w krypcie arcybiskupów warszawskich.
20.05.1989 – Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego.