Międzyszkolny Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych to coroczne wydarzenie, podczas którego uczniowie szkół z gminy Chmielnik prezentują swoje umiejętności teatralne w języku angielskim. Uczestnicy przygotowują krótkie sztuki, adaptacje bajek, monologi lub scenki, które następnie są wystawiane przed publicznością. W tym roku na przeglądzie w dniu 5 czerwca 2024 r. w budynku naszej szkoły spotkali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku, Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce.

Przegląd ma na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym, kreatywności, ekspresji aktorskiej oraz współpracy zespołowej. Uczniowie mają okazję zaprezentować swoje zdolności aktorskie przed publicznością oraz zdobyć cenne doświadczenie na scenie.

Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak i rodziców, którzy chętnie przychodzą oglądać występy swoich dzieci. Przegląd stanowi doskonałą okazję do integracji między szkołami oraz promocji kultury anglojęzycznej wśród młodzieży.