Szanowni Państwo,
przekazujemy przygotowaną dla Państwa propozycję ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży na rok
szkolny 2019/2020. Przygotowana oferta jest naszym autorskim projektem
uwzględniającym zagrożenia dnia codziennego występujące podczas
zabawy, jak i nauki dzieci i młodzieży. Wieloletnie doświadczenie
pozwoliło nam wyłonić z rynku najbardziej atrakcyjne oferty, które
są doskonale dopasowane do Państwa placówki oraz zapewniają
kompleksową ochronę ubezpieczeniową.

PRZYGOTOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ PROCEDURY ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ
SPEŁNIAJĄ WYMOGI RODO.

UWAGA: W przypadku niektórych ofert, możliwość skorzystania z RABATU
lub FUNDUSZU PREWENCYJNEGO oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących
ubezpieczenia NNW w Państw placówce DO 25% wysokości składki, który
można przeznaczyć na dowolnie wybrany przez Państwa cel.

W przypadku zawarcia ubezpieczenia NNW uczniów za pośrednictwem
naszego biura,  ubezpieczenie OC dyrektora oraz ubezpieczenie OC
nauczycieli GRATIS!!!

Dodatkowo w ramach przesłanych ofert  DO 10% UCZNIÓW może być
ZWOLNIONYCH z opłacenia składki.

W razie zainteresowania ofertą  lub chęci otrzymania ofert z innych
Towarzystw Ubezpieczeniowych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Z poważaniem,

ZESPÓŁ BROKERÓW STRATTON BROKERS SP. Z O.O.

STRATTON BROKERS Sp. z o. o.

ul. Niepodległości 72, 64- 100 Leszno


tel. kom. +48 601 832 790 lub +48 728 886 475

e-mail: szkoly@strattonbrokers.com

STRATTON BROKERS Sp. z o. o.

64-100 Leszno, ul. Niepodległości 72

NIP: 725-216-44-08, REGON: 366013447

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu

Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX wydział gospodarczy
krajowego rejestru sądowego.

Kapitał zakładowy 10.000 zł, opłacony w całości


www.strattonbrokers.com [1]

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również
objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do
wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem
lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest
zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez
pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz
usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.

Links:
——
[1] http://www.strattonbrokers.com/