30 kwietnia społeczność szkolna uczciła 224 rocznicę Uchwalenia Konstytucji. Z tej okazji klasa 3 (pod opieką pani Haliny Drążek) oraz klasy 5-6 (opiekun pan Andrzej Pieczonka) przedstawiły montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej poświęcony czasom, w których powstała tak ważna ustawa, regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, spisaną konstytucją. Autorami Konstytucji 3 Maja byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki  i Hugo Kołłątaj. Polska stała się monarchią parlamentarną, zniesiono liberum veto,  wolne elekcje i konfederacje. Sprawiło to znaczne wzmocnienie władzy państwowej. Od tej pory pod opiekę prawa i rządu trafiała nie tylko szlachta, ale również mieszczanie i chłopi.
Aktorzy w tym spotkaniu przybliżyli nam najważniejsze daty, postacie i wydarzenia z tamtego okresu w dziejach Polski. Na podsumowanie obejrzeliśmy  prezentację multimedialną i nagrodziliśmy młodych aktorów gromkimi brawami. Ten występ z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.
Na koniec uroczystości głos zabrał pan dyrektor Paweł Baran, który podkreślił rangę święta Konstytucji 3 Maja oraz podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie tak pięknej uroczystości.
Nasi szkolni aktorzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny rodzicom przy okazji spotkania z rodzicami.

No Images found.