Każdy wie, jakie reguły panują w otaczającym nas świecie, lecz czasami zapomina o ich przestrzeganiu. By uniknąć takich sytuacji, „piątaki” stworzyły własny kodeks dobrego zachowania.

Każda z zasad obowiązujących uczniów jest spisana własnoręcznie przez nich, podpisana zaś została poprzez odciśnięcie kolorowej ręki przez każdego członka zespołu klasowego. Reguły zawarte w kodeksie uczniowie pieczołowicie przestrzegają, by każdemu w szkole funkcjonowało się dobrze i bezpiecznie.