Wszystkie emocje mają swoją przyczynę, mają swoje źródło w sytuacjach, które spotykamy w życiu codziennym. Na spotkaniu z klasą drugą w szkolnej bibliotece rozmawialiśmy o emocjach. O emocjach, które uczniowie zaobserwowali u siebie, kiedy np. dostali prezent, kiedy któryś z rówieśników ich skrzywdził… Jakie emocje pojawiały się najczęściej? Wspólnie zastanawialiśmy się, dlaczego warto czasem wsłuchiwać się w swoje emocje.

Żeby jaśniej zrozumieć co to są emocje obejrzeliśmy film podczas którego dzieci zgadywały, jakie emocje wyraża w tańcu bohaterka. 

Następnie uczniowie zostali zaproszenie do zabawy, w której przekonali się, że poprzez grę na instrumentach muzycznych można również wyrażać różne emocje. Tworząc akompaniament do załączonej ścieżki dźwiękowej, próbowali wyrażać poszczególne emocje. Zaobserwowali, jak zmienia się rytm i tempo usłyszanej melodii. 

Kolejnym elementem zajęć było wyrażanie emocji poprzez sztukę. Podczas słuchania utworów muzycznych uczniowie mieli za zadanie wyrazić emocje przy pomocy farb na znajdującej się przed nimi kartce papieru. Uczniowie, starali się wybrać odpowiedni dla danej emocji kolor, a następnie zaczęli kreślić kształty odpowiadające nastrojowi muzyki. 

A który sposób wyrażania emocji dla uczniów jest najbardziej odpowiedni?…  Jak ostudzić nasze emocje? Słuchając muzyki, czytając książki,…

No Images found.