W Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w kręgu szkolnej biblioteki dzieje się bardzo wiele. Zaczynając od zajęć bibliotecznych, konkursów recytatorskich, konkursach czytelniczych, realizacji innowacji pedagogicznych związanych z czytelnictwem, kończąc na projektach edukacyjnych.

W tym roku pokazaliśmy uczniom, że można czytać w każdej sytuacji i w każdym miejscu, biorąc czynny udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”. Wydarzenie to odbywa się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph.#biblioteka. Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI – Cała Polska czyta dzieciom” oraz – Lubuski Kurator Oświaty. 
Łącznie w naszej szkolnej akcji wzięło udział 4 klasy (0-3) czyli 45 dzieci. Uczniom, w tych dniach, czytały wychowawczynie, rodzice, niektóre maluchy czytały samodzielnie.
Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji pokazujemy uczniom, że czytanie jest ciekawe, oraz zachęcimy ich do częstszego sięgania po książkę.

No Images found.