W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach informuję, że o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej, zostaną Państwo poinformowani w dniu 31 marca 2020 r. drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka (treść oświadczenia w załączeniu) proszę przesłać na adres szkoły wola@spwr.chmielnik.pl do 6 kwietnia 2020 r. 
Uzupełnienie oświadczenia nastąpi w terminie późniejszym.

  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej 
  • otwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 
  •