„Więcej szczęścia jest w dawaniu, a niżeli w braniu”

W dniach 9 – 25 listopada br. w akcji „Mikołajki 2020” dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci wzięła udział społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej (uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły), społeczność lokalna wsi Wola Rafałowska oraz Stowarzyszenie „Nasza Wola”.

Akcją koordynował nauczyciel p. Anna Wołkowicz, Szkolne Koło Caritas oraz ks. Jerzy Rusin.

Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się zebrać produkty na łączną kwotę około 5 513 zł. Dary zostały przekazane pracownikom hospicjum w dniach 24 i 25 listopada 2020r.        

Zebrane produkty wg kategorii:

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci dziękuje za pomoc w organizacji paczek z okazji Mikołajek dla Podopiecznych Fundacji przekazując pisemne podziękowanie.

„Otrzymałeś ręce, żeby dawać, serce które umie kochać i dwoje ramion mających objąć drugiego człowieka”.