W tym roku szkolnym Dzień Matematyki w klasach starszych przebiegał pod hasłem „Ziemia się liczy”. Reprezentanci klas 4 -7 uczestniczyli w międzyklasowym Turnieju matematycznym. Bezbłędna i niedościgniona okazała się grupa uczniów klasy 6 (Wiktor Kołodziej, Kacper Walas, Gabriela Odój). Gratulujemy!!!Była to wspaniała okazja do zaakcentowania ogromnej roli matematyki w życiu człowieka. Poprzez organizację tego turnieju, możemy dać sobie trochę odmiany w nauce matematyki i pokazać jej inną, rozrywkową stronę. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w obchodach tego święta. Wasza matematyczka