Nasza szkoła  otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, którego celem jest zakup książek dla bibliotek szkolnych będących nowościami wydawniczymi oraz realizacja działań promujących czytelnictwo.Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 5000 z czego 80% pochodzi z budżetu państwa, a 20 % stanowi wkład otrzymany z budżetu gminy.
Podstawa prawna programu: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.