13 października 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie. W uroczystej akademii uczniowie wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. Przekazali najlepsze życzenia, a swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu miłych wrażeń.

Przypominamy, że rok 2023 jest dla polskiej edukacji oraz całego środowiska oświatowego szczególnie istotny. 14 października mija 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej.