Szanowni Państwo!
W naszej gminie realizowany jest projekt pt. „Ocalić od zapomnienia”. Celem przedsięwzięcia jest właśnie ocalenie od zapomnienia lokalnej historii i kultury, osób i miejsc ważnych dla naszej społeczności.
W związku z tym zwracamy się z ogromną prośbą o udostępnienie:

  • fotografii, klisz (wykonanych do lat 90.),
  • dokumentów, listów, map, kronik, legitymacji czy dowodów (sporządzonych do lat 70.),
  • nagrań (nagranych do ok. 2005 r.).

Wszystkie te materiały zostaną zdigitalizowane (zapisane w postaci cyfrowej), co pozwoli na ich zachowanie, uchronienie przed zniszczeniem, a także publikację.
Po zeskanowaniu udostępnione dokumenty zostaną zwrócone właścicielom.
Prosimy o umieszczenie materiałów w dowolnym opakowaniu (koperta, foliowa itp.). Mile widziany jest ich krótki opis.
Archiwalia można składać w Szkole Podstawowej im Stefana kard. Wyszyńskiego
w Woli Rafałowskiej (w godzinach pracy szkoły; tel. 17 22 96 617) oraz u Pani Danuty Szajny, Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”.
Wierzymy, że wspólnie uda nam się ocalić od zapomnienia to, co było ważne dla naszych bliskich, dla naszej społeczności na przestrzeni lat.

Dyrektor Szkoły
Halina Drążek