Szanowni Państwo,
Po gorących emocjach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego
nadszedł czas wyboru ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży szkolnej.
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa (NAU SA) oraz NAU Profit doskonale
znają problemy i bolączki Dyrektorów Placówek, gdyż od 20 lat
wspierają pracowników oświaty w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Dbając o Państwa komfort i wygodę oraz chroniąc przed błędnymi
decyzjami przypominamy kilka najważniejszych zasad, którymi powinna
kierować się placówka przy wyborze ubezpieczenia NNW dla dzieci i
młodzieży:

        * decyzja o ubezpieczeniu należy do rodziców – nikt nie ma prawa
żądać od rodziców przystąpienia do określonego ubezpieczenia
        * Rada Rodziców nie ma upoważnienia prawnego do zawierania
jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW
        * Dyrektor Placówki nie ma obowiązku zawierania polisy
ubezpieczeniowej
        * Organ Prowadzący nie może narzucać wyboru oferty
        * wybór oferty powinien być zgodny z wymogami MEN i KNF
        * wysokość składki powinna odzwierciedlać jakość ubezpieczenia

NAU Profit, bazując na wieloletnim doświadczeniu NAU SA w obsłudze
placówek oświatowych przygotowało ofertę ubezpieczenia szkolnego,
których forma jest zgodna z przepisami prawa oraz ze wszystkimi
wytycznymi MEN. Umożliwiamy rodzicom zakup ubezpieczenia przez internet
na ubezpieczenia.nau.pl, [2] gdzie samodzielnie dokonują wyboru
wariantu, spełniającego ich oczekiwania

Pozostawiamy również możliwość zaangażowania się placówki
oświatowej w proces ubezpieczenia poprzez zbieranie gotówki w szkole.
W modelu tym, Dyrektor nie podpisuje polisy, a dodatkowo ma prawo
objąć ochroną ubezpieczeniową dzieci z najuboższych rodzin (nawet
do 15% wszystkich ubezpieczonych dzieci).

Tym samym NAU SA i NAU Profit wspierają Dyrektorów w ich codziennej
pracy oraz misji szkoły, która ma zapewnić jak najlepszą opiekę
wszystkim uczniom.

Niezależnie od formy płatności jaką wybiorą rodzice (online,
gotówka w szkole), macie Państwo możliwość wykupienia ubezpieczenia
OC Dyrektora i OC Pracowników na preferencyjnych warunkach.

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta

Tel: 22 696 72 72

E-mail: nnwdzieci@nau.pl

Z wyrazami szacunkami,
Adrianna Szpakowska
Dyrektor Departamentu Sprzedaży

_NAU SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, _
_tel. (22) 696 72 70, e-mail: klub@nau.plwww.nau.pl [3], NIP
525-21-00-353, Regon 014871876, _
__

KRS 00000932 18, kapitał zakładowy: 500 000 zł, kapitał wpłacony w
całości.

                 Rezygnacja [4] z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie [5] danych kontaktowych.
[1] https://prima.nau.pl/click.html?x=a62e&lc=i&mc=w&s=Qs6&u=J&y=1&z=WRKz2bZ&
[2] https://prima.nau.pl/click.html?x=a62e&lc=i&mc=w&s=Qs6&u=J&y=1&z=W2l17NB&
[3] https://prima.nau.pl/click.html?x=a62e&lc=p&mc=w&s=Qs6&u=J&y=Z&z=WMQbwWh&
[4] https://prima.nau.pl/unsubscribe.html?x=a62e&m=e&mc=w&s=Qs6&u=J&y=r&z=W6aJ6Nw&pt=unsubscribe
[5] https://prima.nau.pl/change_details.html?x=a62e&m=e&s=Qs6&u=J&y=O&z=Wsc9dZn&pt=change_details