Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Informatyka

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Muzyka

Plastyka

Przyroda

Technika

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna