W miesiącu wrześniu w klasie 8 Szkoły Podstawowej została przeprowadzona ankieta  z której wynika, że większa część uczniów spędza ponad trzy godziny dziennie przed komputerem, oraz taka sama liczba uczniów stała się ofiarą przemocy w sieci:  wyzwisk, wulgaryzmów, obrażania ze strony innych.

Konstruktywny dialog z dzieckiem jest podstawowym środkiem zaradczym. Jeśli rodzice mają poczucie , że ich dziecko spędza zbyt dużo czasu przed komputerem, powinni usiąść obok i szczerze zainteresować się jakie przyczyny powodują, że ich syn lub córka godzinami wpatrują się w monitor.

Kto się obawia, że jego dziecko mogłoby paść ofiarą uzależnienia od gier – czy też od alkoholu lub czegokolwiek innego – powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę, że wszelkie uzależnienia są symptomem i wyrazem braku poczucia własnej wartości.

 

Kluczem do wszystkiego są kompetencje w budowaniu relacji z dzieckiem .

Kompetencje budowania relacji zawierają umiejętności i chęć poważnego traktowania myśli  i uczuć osoby, która stoi naprzeciwko. 
Poczucie własnej wartości składa się z dwóch wymiarów:

  • ilościowego, czyli  takiego, ile o sobie wiem i jak dobrze siebie znam,
  • jakościowego czyli  mojego stosunku do  tego, co o sobie wiem, a  zatem jak traktuję siebie samego i co o sobie myślę.

Wyobraźmy sobie dziecko, które nie potrafi wspiąć się na drzewo.

Od tego, jak rozwinięte jest  jego poczucie własnej wartości będzie zależało to, co o sobie pomyśli.

Może być tym faktem rozczarowane albo wręcz uznać siebie za nieudacznika.

Dla naszego życia ma to decydujące znaczenie… Czy w takich sytuacjach jesteśmy tylko rozczarowani? Czy też wstydzimy się i czujemy jak zero?

Zdrowe poczucie własnej wartości ma to do siebie, że człowiek patrzy na siebie bez złudzeń ale w sposób akceptujący.

 Chwaląc dzieci „ Jesteś dzielny! Brawo! Świetnie ci idzie”, nie rozwiniemy w nim poczucia własnej wartości. Pochwały odnoszą się do osiągnięć i wzmacniają jedynie wiarę w siebie. Jeśli chcemy pomóc dzieciom i młodzieży rozwinąć zdrowe poczucie własnej wartości,  musimy wyrażać swoje uznanie dla tego kim są.

 Patrzymy na młodego człowieka i mówimy: „Widzę że to zajęcie sprawia ci radość” albo

„O! wydajesz się bardzo zdenerwowany. Chyba masz jakieś trudności w szkole”.

 W ten sposób wyrażamy nasze spostrzeżenia na temat tego, co dzieje się w dziecku.

Materiał zaczerpnięty z publikacji: Jasper Juul –„Kryzys szkoły” Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2014