Gdy mamy szczelnie wypełniony grafik, czas pędzi jak rakieta kosmiczna. Czy możemy zrobić coś, aby biegł on wolniej? Zajęcia w klasie 6 przybliżyły uczniom zagadnienie czasu. Rozpoczęliśmy od projekcji filmu z udziałem trener umiejętności społecznych p. Joanny Sadzik – zastanawialiśmy się, co to jest czas? Czy można go zobaczyć? Czy 45 minut do dużo czy mało? Jak długo moglibyśmy wkręcać żarówkę, a jak długo grać na komputerze?

Aby lepiej zrozumieć poruszany na zajęciach temat uczniowie wypisywali przysłowia, powiedzenia związane z czasem.  Próbowali „zamknąć swój czas w kole” tworzyli wykres przedstawiający ostatnie 24 godziny  – aby zobaczyć ile w ciągu dnia zajmują różne aktywności.  Wyszukiwali znane narzędzia do organizacji czasu, poznali  Schemat Eisenhowera  – jedno z narzędzi ułatwiające organizację czasu . Uczniowie zapoznani zostali ze schematem zapamiętywania. W trakcie zajęć szóstoklasiści tworzyli notatki w postaci Mapy Myśli.

Czasu nie można zobaczyć, ale można zobaczyć, co robimy z czasem, którym dysponujemy.  Uczniowie zauważyli jak ważna jest dobra organizacja czasu, jak wiele możemy go zaoszczędzić i dzięki temu przeznaczyć go na przyjemności.

W szkole realizowany jest projekt Nauczyciel Uniwersytetu Dzieci – fundacji non-profit na rzecz pozytywnej zmiany edukacji, która zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspiera edukację dzieci w szkołach podstawowych.