Dlaczego ludzie tak rzadko żyją samotnie? Jakie są wady i zalety mieszkania w pojedynkę. Kiedy jest łatwiej, a kiedy trudniej? O swoich przemyśleniach mogły opowiedzieć pierwszaki na zajęciach bibliotecznych.

Na początku zajęć wyświetlono uczniom film z udziałem  Anny Pactwy, psychologa i trenera. Miniwykład zobrazował dzieciom powszechność grup w środowisku, które je otacza, przybliży zagadnienie ról poszczególnych osób w grupie i pokazał, dlaczego łatwiej jest żyć w grupie.

Aby pokazać dzieciom, że w grupie każda osoba jest ważna, zaproszono je do zabawy w stonogę. Stworzenie stonogi, w której wszystkie dzieci muszą poruszać się w skoordynowany ze sobą sposób, pomogło im zrozumieć, że każdy członek grupy wnosi swój wkład w jej działanie.

Kolejna zabawa „Most”, pozwoliła dzieciom zrozumieć, że pewne zadania możliwe są do wykonania tylko w grupie oraz, że każdy członek grupy wnosi do niej coś wyjątkowego. Zadaniem dzieci było utworzenie mostu, po którym przejdą na drugą stronę sali.

Podsumowując zajęcia zastanawialiśmy się jaką rolę pełnia poszczególni członkowie rodziny. Uczniowie podczas zajęć mogli dowiedzieć się, że  każda rola jest równie ważna, bez każdej z tych osób, grupa rodzinna nie byłaby taka sama.

Projekt Nauczyciel Uniwersytetu Dzieci – fundacji non-profit na rzecz pozytywnej zmiany edukacji, która zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspiera edukację dzieci w szkołach podstawowych.