25 maja br. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona. Po uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Woli Rafałowskiej w intencji patrona i całej społeczności szkolnej udaliśmy się na czele z pocztem sztandarowym szkoły pod pomnik Stefana Kardynała Wyszyńskiego, gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów i odczytaliśmy modlitwę o Jego beatyfikację.

Następnie udaliśmy się pieszo do szkoły, gdzie o godz. 9:30 rozpoczęła się uroczysta akademia. Aula szkoły pełna była prac uczniowskich wykonanych na tę okazję – tak literackich jak i plastycznych.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły wystąpili uczniowie klasy 4 z prezentacja myśli (na każdy miesiąc), które pochodziły z wyboru myśli i aforyzmów Prymasa Tysiąclecia pt. „Kromka chleba”. W dalszej części uczniowie klas 4-6 zaprezentowali ciekawe fragmenty życia patrona w formie popisu krasomówczego.

Obejrzeliśmy też fragmenty filmów przedstawiających nieznane fakty z życia Prymasa Wyszyńskiego („Prymas z Komańczy” i „Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński – historia dwóch świętych”) usłyszeliśmy też oryginalny wiersz uczennicy klasy 5 Justyny Czarnoty.

„Nasz Patron przykładem”

Ponad wiek temu,
Daleko, w Zuzeli,
Urodził się Prymas,
Jakiegośmy chcieli.
Człowiek pomocny,
Wierny i sprawiedliwy,
Ale nade wszystko,
Pobożny i uczciwy.
Bogu oddał,
Swe serce i dusze,
Swe ciało i umysł,
I przyznać to muszę,
Że taki patron,
Dający zły przykład,
Bardzo nam, naszej szkole,
Do gustu przypadł.
Staramy się być,
Dokładnie, jak on,
Oddać się Bogu,
W całości, całemu.

Podsumowaniem tej uroczystości przygotowanej przy dużym zaangażowaniu społeczności szkolnej niech będą słowa „Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić.”

p. Andrzej Pieczonka