19 października 2016 roku cała społeczność szkolna zebrała się w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej naszej szkoły. Powodem tego była chęć przyjęcia w szeregi uczniów dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej. 

Pierwszoklasiści byli tym faktem głęboko przejęci, przygotowywali się na tę uroczystość bardzo intensywnie. Po powitaniu rodziców, nauczycieli i wszystkich zgromadzonych, uczniowie klasy pierwszej udowodnili poprzez znajomość zasad i reguł panujących w naszej szkole, że są godni przynależeć do społeczności uczniowskiej. Po pięknie wyrecytowanych przez nich wierszach i odśpiewanych piosenkach, nadeszła chwila kiedy pierwszoklasiści złożyli ślubowanie przed Sztandarem Szkoły, następnie Pani Dyrektor dokonała pasowania każdego z nich. Były liczne zdjęcia wykonywane przez dumnych rodziców, prezenty i upominki. Dalsza część imprezy odbyła się w sali pierwszoklasistów, gdzie rodzice wręczyli prezenty swoim dzieciom z okazji tej uroczystości.

 

Dzień ten był dla pierwszoklasistów ogromnym przeżyciem, które zachowają na długo w swojej pamięci.

 

No Images found.