Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnych przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program uchwalony przez Radę Ministrów jest programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Biblioteka szkolna otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 3100 zł na zakup nowości wydawniczych. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli możliwość obejrzenia wystawki zakupionych książek zorganizowanej przez bibliotekę szkolną