„Ekologia! Mądre słowo. A co znaczy?” – tego próbowały dowiedzieć się dzieci z Oddziału przedszkolnego w Woli Rafałowskiej. 
Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada 22.04.2016 r. w przedszkolu zorganizowano cykl zabaw i działań przybliżających dzieciom temat dbania o naszą Planetę.

Celem podjętych działań było kształtowanie postaw proekologicznych, poznanie przez dzieci niektórych problemów ekologicznych, występujących w najbliższym środowisku, kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska oraz wzbogacenie wiadomości o świecie przyrody. Tematyka zajęć zawierała również wiadomości o tematyce związanej z programem nauczania realizowanym przez nasze przedszkole.

Efektem tych działań była piękna gazetka mówiąca o potrzebach naszej Ziemi stworzona przez przedszkolaków.

No Images found.