W różnych częściach naszego globu toczą się walki, czy wojny, z których chyba najgorsze są wojny domowe. Sudan rozdarty konfliktami wewnętrznymi i wojną domową przynosi nieszczęścia dla najuboższych mieszkańców.

SK Caritas podjęło kolejną akcję „Pomoc dla Sudanu”. Zebrane datki społeczności szkolnej  przekazano dla mieszkańców Sudanu.