Poznawanie przez dzieci zasad ruchu drogowego już od najmłodszych lat wpływa na ich zachowanie na drodze i warunkuje bezpieczeństwo. Przedszkolaki w zeszłym tygodniu uczyły się właściwego postępowania w ruchu ulicznym podczas zajęć w przedszkolu. Ćwiczyły prawidłowe poruszanie się po drodze podczas spacerów, gdzie obserwowały ruch pojazdów i pieszych.

Przedszkolaki znają znaczenie świateł sygnalizatora, znaków pionowych i poziomych. Swoje wiadomości przedszkolaki utrwalały wykonując różne prace plastyczne. Porównywały wielkości i szerokości samochodów, dochodziły do wniosków, że trzeba być dobrze widocznym dla innych kierowców. Uwieńczeniem tematyki drogowej było spotkanie z Panem Policjantem.

No Images found.