Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów jest obecnie jednym z najważniejszych zadań szkoły.  Dlatego też uczniowie klasy 6 zostali zgłoszeni do projektu. Podczas programu będzie realizowanych  w 5 atrakcyjnych lekcji o różnorodnej tematyce. Podczas zajęć uczniowie rozwiną kompetencje społeczne, nauczą się pracować w zespole i dzielić zadaniami, rozwiną umiejętność kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiazywania problemów.

Pierwsze zajęcia już za nami. Tematem spotkania było  „Dlaczego czasem lepiej w drużynie”.  Podczas lekcji uczniowie stali się członkami drużyn. Celem każdej drużyny było stworzenie projektu maszyny, której jeszcze nie wymyślono, ale której powstanie ułatwiłoby życie wielu ludziom. Następnie, na podstawie projektu, uczniowie zbudowali jej model. Po zakończeniu zadania omawialiśmy, co działo się podczas ich wspólnej pracy i wyłonili cechy charakterystyczne dla drużyny.

No Images found.