Możliwość zakupu biletu rocznego za 50 zł dla dziecka na cały rok na terenie całej Gminy Chmielnik.

Informacja o możliwości zwrotu kosztów przejazdu dziecka do szkoły środkami komunikacji publicznej.
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka przekracza odległość:

  • 3 km – w przypadku dzieci w oddziale przedszkolnym od 5 roku życia, oraz uczniów klasy I – IV;
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII.

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U.20019.1148) należy się zwrot kosztów przejazdu dziecka od 5 roku życia środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice,  do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Zakupu biletu dokonuje rodzic w kasie PKS (z informacją „zakup biletu za 50 zł na cały rok dla dziecka z terenu Gminy Chmielnik”)