Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzimy rokrocznie w pierwszy piątek października. Organizatorem Głównym akcji jest Wydawnictwo Edukacyjne WKM „Rachmistrz”, A. Grabowski. Organizatorem Lokalnym może zostać każda placówka oświatowa, w której obchodzony jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.


Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która ma na celu zachęcić wszystkich (nie tylko uczniów) do przypominania tabliczki mnożenia, a także uświadomić, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. 
4 października, jak co roku, zorganizowano w naszej szkole „Dzień Tabliczki Mnożenia”. Przez cały dzień na przerwach uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją znajomość tabliczki mnożenia pod nadzorem specjalnie powołanych dwuosobowych Komisji Egzaminacyjnych. Komisje (zaopatrzone w losy z tabliczką mnożenia) „weryfikowały” wiedzę starszych kolegów, nauczycieli. Każdy, kto bezbłędnie odpowiedział na 5 przykładów w czasie 3 minut uzyskiwał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia, co było potwierdzane uzyskaniem specjalnej legitymacji. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole uroczyście otworzyła p. Dyrektor Halina Drążek (przystępując do egzaminu, i zdobywając (jako pierwsza) odznakę „Eksperta Tabliczki Mnożenia”). Ten dzień świętowaliśmy również w trakcie zajęć matematyki, uczniowie rozwiązywali  zagadki logiczne, labirynty matematyczne, tworzyli tabliczkowe lapbooki sprawdzając przy tym znajomość tabliczki mnożenia oraz biegłość rachunkową.

No Images found.