Zajęcia ze Szkołą Muzyczną YAMAHA, grudzień – agleria zdjęć