w koeljnym tygodniu rozmawialiśmy  o RODZINIE.Dowiedzieliśmy się czym jest drzewo genealogiczne, Poznaliśmy cyfrę "4" oraz literę "I". Zapoznaliśmy się również z pisownią nazw członków rodziny. Po kilku próbach sami potrafiliśmy przyporządkować odpowiednią nazwę do obrazka. Rozmawialiśmy również o zawodach. Każde dziecko opowiedziało jaki zawód wykonują jego rodzice.