1.Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.

 1. Odnośnie bezpieczeństwa w sieci, pomocna może okazać się aplikacja Google Family Link, dzięki której rodzic zyskuje dużą kontrolę nas działaniem urządzeń dziecka w sieci.
 2. Zainstalować oprogramowanie antywirusowe i nie używać, gdzie to możliwe, jako „nick” pełnego imienia i nazwiska.
 3. Należy aktualizować zarówno oprogramowanie systemowe (np. Windows) jak i aplikacji, z których się korzysta.
 4. Zaktualizować oprogramowanie antywirusowe.
 5. Należy pamiętać o konieczności korzystania z legalnego oprogramowania i zasadach dotyczących Prawa Autorskiego.
 6. Nie korzystać z otwartych sieci WiFi łączyć się z Internetem wyłącznie z sieci domowej.
 7. Zadbać o to, by sieć domowa była poprawnie skonfigurowana i zabezpieczona silnym hasłem.
 8. W zakresie higieny pracy przy komputerze należy zachować umiar i często robić przerwy, by zbytnio nie przemęczać wzroku nieprzystosowanego do długiej pracy przy monitorze.
 9. Należy pracować w świetle dziennym, najlepiej w jasnym i wietrzonym pomieszczeniu.
 10. Należy zadbać o wydzieloną przestrzeń do pracy.
 11. Zadbać o regularne wietrzenie pomieszczenia.
 12. Należy korzystać z przerw. Nie spędzać za dużo czasu przed monitorem, najlepiej jest wstać i poruszać się trochę. Dobrze jest wtedy zamknąć oczy na jakiś czas lub popatrzeć na coś zielonego – ten kolor wpływa kojąco na zmęczone źrenice.
 13. Starać się utrzymywać wyprostowaną sylwetkę, ręce wygodnie oparte o blat biurka.
 14.  Jeżeli pracujemy z laptopem (zwykle mało wygodnej) najlepiej ustawić go na biurku, a nie na kolanach. Dodatkowo warto podłączyć osobno sprzęty komputerowe takie jak-myszkę, słuchawki.
 15. Ekran nie powinien odbijać światła – dlatego też ważne jest ustawienie go pod odpowiednim kątem w stosunku do jego źródeł. Rozwijając przepis: monitor trzeba ustawić tak, aby nie światło nie znajdowało się z tyłu. Źle jest również, gdy użytkownik ma jasność przed sobą, np. lampkę nad ekranem. Optymalnie jest ustawić się bokiem.
 16. Odległość pomiędzy brzegiem biurka a ustawioną na nim klawiaturą powinna być większa niż 10 cm. Chodzi tu o możliwość ułożenia na biurku dłoni. Pisanie z rękami bez oparcia jest bardzo uciążliwe dla użytkownika.
 17. Odległość ekran-użytkownik powinna wynosić co najmniej 40 cm.
 18. Górna krawędź monitora nie powinna znajdować się powyżej linii wzroku użytkownika.
 19. Wilgotność powietrza nie powinna być mniejsza niż 40% – chodzi tu o to, że w trakcie korzystania z komputera oczy mocno się wysuszają, dlatego ważne jest zapewnienie pewnego poziomu wilgotności w pomieszczeniu.
 20. Wysokość stołu i krzesła powinna być tak dostosowana, by zapewnić co najmniej kąt prosty pomiędzy ramieniem a przedramieniem użytkownika.
 21. Zajęcia prowadzić głównie w godzinach porannych, do południa, należy wyznaczyć stałe pory zajęć lekcyjnych.
 22. Należy wyznaczyć 10-15 minutowe przerw między zajęciami.
 23. Stały kontakt drogą mailową, Messenger, nauczyciel może nagrywać krótkie filmiki dotyczące swojej lekcji, gdzie dawałby informacje o temacie, wiadomościach jakie należy przyswoić, gdzie je poszukać do tego daje krótkie zadanie po czym weryfikuje ocenia bierze pod uwagę wkład i zaangażowanie ucznia.
 24. Należy skupić się na przedmiotach egzaminacyjnych. Intensywność nauki musi być dużo mniejsza obecnie.
 25. Należy racjonalnie zadawać zadania, robić przerw między lekcjami, skupić się na przedmiotach wiodących – które mogłyby być realizowane w czasie rzeczywistym, a pozostałe przedmioty bardziej poprzez dziennik, maile itp.
 26. Ważnym aspektem są określone zasady oceniania.
 27. Należy również zadbać o rozsądny dobór materiałów do samodzielnej pracy.
 28. Najlepszym rozwiązaniem byłoby korzystanie przez wszystkich nauczycieli z jednej platformy / jednego sposobu nauczania zdalnego, aby nie wprowadzać chaosu, dezorientacji wśród uczniów.
 29. Należy przygotowywać – zadawanie zadań oraz zagadnień dla uczniów z wyprzedzeniem – tzn. podać termin 1, 2, 3 dni na realizację przez uczniów.
 30. Należy ustalić z nauczycielami, że zagadnienia, które muszą przerobić uczniowie samodzielnie nie będą przekraczać określonego czasu (zbyt dużo materiału jak na jedną jednostkę lekcyjną), kontrolowanie zadań wykonanych przez ucznia-przesyłanie do nauczyciela np. droga mailową.
 31. Nauczyciel powinien również dostosować określony materiał do ucznia z orzeczeniami o opiniami oraz fakt, że nie każdy w domu będzie miał stały dostęp do internetu, odpowiedniego sprzętu czy drukarki.
 32. Przedmioty takie jak muzyka, plastyka, wf powinny być traktowane jako forma relaksu czy rozrywki.
 33. Należy zadbać o rozsądny dobór materiałów do samodzielnej pracy ucznia, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci.
 34. Należy przestrzegać uczniowskiego planu lekcji i zadawać zadania do pracy w ilości nie przekraczającej normalnie zadawanych prac. Nie należy zapominać o podręcznikach i zeszytach ćwiczeń, z którymi uczniowie normalnie pracowali. Zdalne nauczanie może również się opierać na pracy z tekstem, niekoniecznie musimy w 100% opierać się na źródłach internetowych.
 35. Kształcenie zdalne inaczej praca w domu wymaga posiadania sprzętu z dostępem do Internetu. Większość osób korzysta z tych udogodnień na co dzień. Jeśli jednak znajdzie się ktoś kto nie ma takiej możliwości postaramy się umożliwić dostęp do informacji w inny sposób np. kontakt telefoniczny.
 36. Należy utrzymywać stały kontakt z rodzicami poprzez dostępne narzędzia komunikacji, np. poprzez e-mail.
 37. Dorośli nie powinni zostawiać dzieci samych, ale wspierać, towarzyszyć i mieć realny wpływ na ich życie w świecie wirtualnym, w którym nam wszystkim przychodzi nagle żyć bardziej niż dotychczas.
 38. W pracę zaangażować należy rodziców (odnośnie udziału uczniów w zajęciach).
 39. Dobrym rozwiązaniem byłoby odsyłanie prac nauczycielom drogą elektroniczną
 40. Udostępnić i wskazać strony rekomendowane przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami www.edpodreczniki.pl, www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.plhttps://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
 41. Uczniowie przygotowujący się do egzaminu kl. 8 powinni szczególną uwagę zwrócić na przedmioty podstawowe: matematyka, język polski, język angielski.