Szkoła Podstawowa w Woli Rafałowskiej, zachęca do zakupu książki poświęconej życiu i posłudze Stefana kard. Wyszyńskiego.
Książka do nabycia w kościele parafialnym w Woli Rafałowskiej. Część dochodu ze sprzedaży przeznaczona będzie na walkę z
pandemią koronawirusa w Afryce.