W ramach programu MEN i MZ mającego na celu zapewnienie szkołom dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem, na wniosek dyrektora szkoły do naszej placówki dostarczono stację dezynfekującą wraz ze środkiem do dezynfekcji.

Dyspenser został przekazany na bezpłatne użytkowanie na 18 miesięcy, objęty jest gwarancją i serwisem producenta. Użyczającym jest Polfa Tarchomin S.A.