Wtorek – 23 czerwca 2020 r. – klasy 4-8
Klasa 4: 9:00-9:45
Klasa 5: 9:45 – 10:15
Klasa 6: 10:30-11:00
Klasa 7: 11:00-11:20
Klasa 8: 11:30-12:15

Instrukcja zwrotu podręczników szkolnych uczniów klas 1-8: 

 1. Skompletuj książki
 2. Usuń zapisane ołówkiem notatki, zwróć uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostuj pogięte kartki, sklej rozdarcia.
 3. Przygotowane podręczniki zapakuj w przeźroczysty worek foliowy.
 4. Na każdy pakiet tak przygotowanych podręczników (na zewnątrz) przyklej kartkę z czytelnymi danymi: 
  IMIĘ, NAZWISKO UCZNIA, KLASA, ILOŚĆ ZWRACANYCH KSIĄŻEK
 5. Zwrotu dokonuj z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: 
  – nie wolno tworzyć zgromadzeń,
  – zachować dystans przestrzenny (minimum 2 metry),
  – przy wejściu do szkoły zachowaj ustalone szkolne procedury,
  – 3 min na każdego ucznia zgodnie z numerem ucznia w dzienniku,
  – załóż obowiązkowo maseczkę oraz w miarę możliwości rękawiczki,
  – książki oddajemy przy wejściu do szkoły, do nauczyciela bibliotekarza.
 6. Nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą sprawdzi ilość oraz oceni stan oddawanych podręczników
 7. W przypadku zgubienia/niezwrócenia podręcznika/ zgodnie z regulaminem wypożyczeni rodzic zobowiązany jest dokonać wpłaty na podane konto w terminie do 25 czerwca 2020 r.

Prosimy również uczniów, którzy nie oddali lektur i innych książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej o ich zwrot w trakcie zwrotu podręczników.