25 czerwca 2020 r. tj. czwartek w Kościele Parafialnym o godz. 18.00 odbędzie się Mszę św. na zakończenie roku szkolnego.

Wewnętrzna procedura zakończenia roku szkolnego 2019/2020
w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej

 1. W dniu 26 czerwca 2020 r. do szkoły po odbiór świadectwa przychodzi uczeń za zgodą rodzica. Rodzic/Prawny opiekun lub uczeń może dokonać odbioru świadectwa w innym terminie po uzgodnieniu tego faktu telefonicznie w dniach od 29.06.2020 r. do 03.07.2020r.

 1. Po świadectwo może przyjść osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 1. Po świadectwo nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub sama jest objęta kwarantanną lub w izolacji w warunkach domowych.
 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 1. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych przedmiotów, w tym telefonów, maskotek, książek itp.
 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczniowie zachowują odstęp do 2m oraz mają zakryte usta i nos.
 1. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 1. W czasie spotkania z wychowawcą uczniowie zachowują bezpieczny dystans oraz mają zakryte usta i nos.
 1. W trakcie spotkania wychowawca informuje uczniów o zasadach bezpieczeństwa i warunkach higienicznych o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, oczu, nosa a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 1. W celu uniknięcia tworzenia się grup uczniów przed szkołą zaleca się dostosowanie do opracowanego i podanego do wiadomości uczniów i rodziców harmonogramu.
 1. Po zakończonym spotkaniu z wychowawcami uczniowie opuszczają budynek szkoły i niezwłocznie udają się do domu. Unikają spotkań w grupie!

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020
26.06.2020 r.

klasa

sala

zbiórka

czas spotkania

wyjście

VIII

4

8.50

9.00 – 9.30

9.30-9.35

VII

15

9.00

9.10 – 9.40

9.40-9.45

VI

10

9.10

9.20 – 9.50

9.50-9.55

V

4

10.00

10.05 – 10.35

10.25-10.40

IV

15

10.10

10.15-10.45

10.45-10.50

III

4

10.35

10.40 – 11.10

11.10-11.15

II

10

10.15

10.20 – 10.50

10.50-10-55

I

S

10.05

10.10 – 10.40

10.40-10.45

25.06.2020 r.

Oddział przedszkolny

Sala parafialna

19.00

 

 


Dyrektor szkoły
Halina Drążek