Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

Dziękujemy całej społeczności szkolnej, która otworzyła serce i razem ze szkolnym kołem CARITAS tak licznie i z wielkim zaangażowaniem włączyła się do akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”, by pomóc podopiecznym fundacji „Pomóż i ty”.

Zebrana i przekazana kwota do fundacji to 318 zł.