W klasach I – VIII dni wolne od zajęć ddydaktyczno – wychowawczych: 21 – 22 grudnia 2020 r. (za 4 – 5 stycznia 2021 r.)
Ferie zimowe: 4 – 17 stycznia 2021 r.
W oddziale przedszkolnym przerwa: 11 – 17 stycznia 2021 r.